Files in this item

Halotti beszédek, mellyek ... Konyári Kenéz Mária asszonynak, ... könyvnyomtató ... Szilády Károly úr elhúnyt életepárjának utolsó tisztességtételekor mondattak a kecskeméti h. v. sz. egyházban, 1845-dik évi Martius 24-dikén
Halotti beszédek, mellyek ... Konyári Kenéz Mária asszonynak, ... könyvnyomtató ... Szilády Károly úr elhúnyt életepárjának utolsó tisztességtételekor mondattak a kecskeméti h. v. sz. egyházban, 1845-dik évi Martius 24-dikén