Files in this item

Halotti imádságok és beszédek, mellyek néhai ... Szoboszlai Pap István urnak, a debreczeni reform. egyház lelkipásztorának, a Tiszántúli Helv. Egyházkerület superintendensének ... végtisztességtétele gyászünnepélyén tartattak Debreczenben augustus 16-dik napján 1855
Halotti imádságok és beszédek, mellyek néhai ... Szoboszlai Pap István urnak, a debreczeni reform. egyház lelkipásztorának, a Tiszántúli Helv. Egyházkerület superintendensének ... végtisztességtétele gyászünnepélyén tartattak Debreczenben augustus 16-dik napján 1855