Files in this item


Három halotti beszédek, melyek néhai ... Benedek Mihály úrnak, a' helv. vallástételt követő Tiszántúli ekklé'siák szuperintendensének, ... utólsó tisztességtételére tartattak április 26-dik és 27-dik napjainn MDCCCXXI.

Három halotti beszédek, melyek néhai ... Benedek Mihály úrnak, a' helv. vallástételt követő Tiszántúli ekklé'siák szuperintendensének, ... utólsó tisztességtételére tartattak április 26-dik és 27-dik napjainn MDCCCXXI.