Files in this item

Halotti elmélkedés, mellyet néhai ... Takó Eszther asszonynak ... Kolmár János táblabiró ur özvegye temetése alkalmával MDCCCXLIV. eszt. mártzius 7-kén a pápai reformált gyülekezet templomában tartott Tóth Ferencz ..
Halotti elmélkedés, mellyet néhai ... Takó Eszther asszonynak ... Kolmár János táblabiró ur özvegye temetése alkalmával MDCCCXLIV. eszt. mártzius 7-kén a pápai reformált gyülekezet templomában tartott Tóth Ferencz ..