Files in this item

Eggy, sok próbákra ki-tétetett, sok országokat meg-járt, sok tudományokban jártas, és sok nehézségeket meg-győzött érdemes orvos doktornak ... néhai Kaposi Mólnár Ádám urnak ... halálon vett győzödelméről való rövid halotti tanítás, mellyet novembernek 8. napján 1780. esztendőben történt halála útán ... el-mondott, Goedri János ... mostan pedig ... fogadott fija Mólnár Sándor, örök emlékezet gyanánt emelt, és a' maga költségén ki-is nyomtattatott
Eggy, sok próbákra ki-tétetett, sok országokat meg-járt, sok tudományokban jártas, és sok nehézségeket meg-győzött érdemes orvos doktornak ... néhai Kaposi Mólnár Ádám urnak ... halálon vett győzödelméről való rövid halotti tanítás, mellyet novembernek 8. napján 1780. esztendőben történt halála útán ... el-mondott, Goedri János ... mostan pedig ... fogadott fija Mólnár Sándor, örök emlékezet gyanánt emelt, és a' maga költségén ki-is nyomtattatott