Files in this item

Bihar vármegye 1861-ik évi augustus 8-ik s több napjain Nagyváradon tartott bizottmányi közgyűlése jegyzőkönyvének 1523. czikkelye
Bihar vármegye 1861-ik évi augustus 8-ik s több napjain Nagyváradon tartott bizottmányi közgyűlése jegyzőkönyvének 1523. czikkelye