Files in this item

Jegyzőkönyve a Berettyó és Ér-szabályozási debreczeni Társulat 1867. évi deczember hó 10-én Debreczenben tartott közgyülésének
Jegyzőkönyve a Berettyó és Ér-szabályozási debreczeni Társulat 1867. évi deczember hó 10-én Debreczenben tartott közgyülésének