Files in this item

Jegyzőkönyve azon küldöttségnek, melly tek. ns. Bihar vármegyének az 1832-dik esztendő Szent-Mihály-hava' 24. napján volt közgyűlése' 2402 [!2420]-dik számja alatt költ végzése által az eránt küldetett ki, hogy az 1790/1-dik esztendei 26-dik törvényczikkelyen részerént a' közönséges és országos, részerént egyes esetekre érkezett parancsolatok által ejtett sérelmeket öszveszedje ..
Jegyzőkönyve azon küldöttségnek, melly tek. ns. Bihar vármegyének az 1832-dik esztendő Szent-Mihály-hava' 24. napján volt közgyűlése' 2402 [!2420]-dik számja alatt költ végzése által az eránt küldetett ki, hogy az 1790/1-dik esztendei 26-dik törvényczikkelyen részerént a' közönséges és országos, részerént egyes esetekre érkezett parancsolatok által ejtett sérelmeket öszveszedje ..