Files in this item


Öröm-dal, mellyet Nagyságos és Főtisztelendő Cherrier Miklós urnak, pozsonyi kanonok-, ... tiszteletére, midőn a pozsoyi [!pozsonyi] tankerület főigazgatójaul ünnepélyesen beigtattatnék, nyújt a pozsonyi kir. fő gymnasium 1846 Mindszent hava 4én

Öröm-dal, mellyet Nagyságos és Főtisztelendő Cherrier Miklós urnak, pozsonyi kanonok-, ... tiszteletére, midőn a pozsoyi [!pozsonyi] tankerület főigazgatójaul ünnepélyesen beigtattatnék, nyújt a pozsonyi kir. fő gymnasium 1846 Mindszent hava 4én