Files in this item


Tételek az összes jog- és államtudományokból melyeket a M. Kir. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Hilibi Haller Károly ... 1868. november 28-án déli 12 órakor

Tételek az összes jog- és államtudományokból melyeket a M. Kir. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Hilibi Haller Károly ... 1868. november 28-án déli 12 órakor