Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magy. Kir. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jog- és Államtudományi kar helybenhagyásával az 1872. évi május hó 31-én déli 12 órakor nyilvános vita alá bocsát Horváth Géza
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magy. Kir. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jog- és Államtudományi kar helybenhagyásával az 1872. évi május hó 31-én déli 12 órakor nyilvános vita alá bocsát Horváth Géza