Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom.-Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori czim elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Jacobi Sámuel 1870. évi juliushó 16-án
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom.-Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori czim elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Jacobi Sámuel 1870. évi juliushó 16-án