Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. Kir. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Wachtel Aurel ... Pesten, 1870. julius 16-án déli 12 órakor
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. Kir. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Wachtel Aurel ... Pesten, 1870. julius 16-án déli 12 órakor