Files in this item

Jog- és államtudományi tételek, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori czím nyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával, nyilvános vitatkozás alá bocsát Halász Orbán ...
Jog- és államtudományi tételek, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori czím nyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával, nyilvános vitatkozás alá bocsát Halász Orbán ...