Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori fok elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával, nyilvános vitatkozás alá bocsát Hagara Victor
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori fok elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával, nyilvános vitatkozás alá bocsát Hagara Victor