Files in this item

Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Kakujay Gyula
Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Kakujay Gyula