Files in this item

Az Istenben bízó kegyes aszszonynak belső ékessége, és Isten előtt kedves öltözete, mellyben fel-öltözvén ékesgette magát ... egész életében ... gróf Széki Teleki Josef uram' minapi kedves házas társa, néhai ... Kun Borbára aszszony ... melly drága öltözetét ... utolsó tisztességtételének ... napján ajánlja ... minde kegyes aszszonyoknak, ... Solymosi Mihály, ... által, a' Kertsesórai Udvari Templomban, 1720. esztendöben, Karátson havának 4 napján
Az Istenben bízó kegyes aszszonynak belső ékessége, és Isten előtt kedves öltözete, mellyben fel-öltözvén ékesgette magát ... egész életében ... gróf Széki Teleki Josef uram' minapi kedves házas társa, néhai ... Kun Borbára aszszony ... melly drága öltözetét ... utolsó tisztességtételének ... napján ajánlja ... minde kegyes aszszonyoknak, ... Solymosi Mihály, ... által, a' Kertsesórai Udvari Templomban, 1720. esztendöben, Karátson havának 4 napján