Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Roboz, József 
Editor
dc.contributor.editor
Scherer, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-02-15T12:33:04Z
Availability Date
dc.date.available
2016-02-15T12:33:04Z
Release
dc.date.issued
1892-11
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/26182
Abstract
dc.description.abstract
Kalauz 5. évfolyam, 11-12. szám Budapest, 1892. június-július. A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesület hivatalos közlönye. A folyóirat 1896-97. évtől új címen, "Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén" cím alatt jelent meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén 05 (1892) 11-12hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Kalauz V. évfolyam, 11-12. szám 97-116. oldalhu_HU
Scope
dc.format.page
20hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Havi folyóirathu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
siketnémákhu_HU
Rent
dc.publisher.name
A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesülethu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1892-11hu_HU


Files in this item

Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén 05 (1892) 11-12
Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén 05 (1892) 11-12
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record