Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Könczei, György
Author
dc.contributor.author
Torda, Bettina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-02-22T20:04:35Z
Availability Date
dc.date.available
2016-02-22T20:04:35Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/26115
Abstract
dc.description.abstract
A kutatás során a komplex rehabilitációs szolgáltatásokat bentlakásos formában igénybe vevő felnőtt mozgássérült személyek jövőképének alakulását vizsgáltuk. Adatokhoz a kvalitatív irányt követve, a félig strukturált interjú módszerével jutottunk: a kutatás folyamán húsz interjúbeszélgetésre került sor egy fővárosi rehabilitációs intézményben. A téma komplex megismerésének érdekében az eredmények bemutatása és elemzése során, ahol lehetett, törekedtünk a kvantitatív elemzésre is. A kapott eredményeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy habár nincs egységes „mozgássérült jövőkép”, mégis találunk bizonyos jellegzetességeket. A megkérdezett személyek színes tervekkel és célokkal – részletes jövőképpel – rendelkeznek. Többségük azonban alapvető és kiterjedt társadalmi akadályokat tapasztal az élet számos területén (lakhatás, munkavállalás, családalapítás, tanulás), amelyeket a mai Magyarországon a rehabilitációs szakemberek és szolgáltatások segítségével sem biztos, hogy le tud küzdeni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Felnőtt mozgássérült emberek jövőképének alakulása a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában készült interjúbeszélgetések alapjánhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the course of our research we examined the future vision trends of adult disabled people who participate in complex rehabilitation services in the form of residential care. Following the qualitative model, we obtained data by the semi-structured interview method: in the process of our research twenty interviews were conducted in a rehabilitation institution in Budapest. In the interest of the complex comprehension of the subject, in the course of the presentation and analysis of our results - wherever it was possible - we aspired to perform quantitative analysis as well. From the examination of the results we received, we can conclude that although a uniform “physically disabled future vision” does not exist, certain characteristics are still discernible. The respondents have vividly diverse plans and goals, detailed future visions. However, the majority of them experience fundamental and significant social obstacles in numerous areas of life (housing, employment, education, starting a family), which they are not assured to be capable of overcoming, even with the assistance of rehabilitation professionals and services currently available in Hungary.hu_HU
Scope
dc.format.page
92hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
physically disabled,hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
disabilityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
future visionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adulthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
complex rehabilitationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
residential carehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
housinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
interviewhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Future vision trends of adult disabled people Based on interviews conducted at the Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (Rehabilitation Centre for Physically Disabled People)hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mozgássérülthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékossághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jövőképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felnőtthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
komplex rehabilitációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bentlakásoshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lakhatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
interjúhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiai terápiahu_HU


Files in this item

Felnőtt mozgássérült emberek jövőképének alakulása a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában készült interjúbeszélgetések alapján
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record