Kalauz

A siketnémák oktatása és nevelése terén

Gyógypedagógiai szaklap alapító szerkesztője: Scherer István (1903-tól Ákos István)
Számozás: 1. évf. (1887) - 13. évf. (1899). Megjelenés: havonta
A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesület hivatalos közlönye. A folyóirat 1896-97. évtől új címen, "Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén" cím alatt jelent meg.

Recent Submissions

View more