A tételhez tartozó fájlok

Literae reform. Cassovienisum , ad vicecomitem Abaujvariensem, ratione tributi a templis persolvendi, datae =