A tételhez tartozó fájlok

Fermán a Sultano missus et per ablegatum Lyptai ad portam missum allatus. Ezek az parancsolatoknak az mássa, melyeket Lyptai uram az portárúl hozott, mely parancsolatoknak az originalissa az budai vezérnek küldettenek, hogy az parancsolatok continentiája szerént minden dolgokat effectuáljon. Ezek az copiák penig hogy igazak, az fő görögországi biró Kazi Lesskertől (?) subscribáltatott és pecséltetett