A tételhez tartozó fájlok

Informatio de piseto ex fodinis minarum auri et argenti archieppo Strigoniensi solvendo