A tételhez tartozó fájlok

Donatio prioratus Auraneae, a rege Matthia, Bartholomaeo priori facta