Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Draskóczy, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-11-17T13:02:46Z
Availability Date
dc.date.available
2015-11-17T13:02:46Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/22374
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A királyi jövedelmek a 16. század elején Magyarországonhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Történeti Intézethu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Manhercz Orsolya (szerk.)hu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Historia critica : tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetébőlhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
92hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
75hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae;1
Subtitle
dc.title.subtitle
Szempontok bányászatunk és külkereskedelmünk történetéhezhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös K.hu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A királyi jövedelmek a 16. század elején Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record