Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szerdahelyi, István
Author
dc.contributor.author
Wintermantel, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-11-10T11:04:19Z
Availability Date
dc.date.available
2015-11-10T11:04:19Z
Release
dc.date.issued
2015-11-10
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/22291
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok két évtizede: 1944-1964hu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Majoros István DSc, egyetemi tanárhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Búr Gábor PhD, habil. egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Lugosi Győző PhD, egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Farkas Ildikó Mária PhD, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Pritz Pál DSc, egyetemi magántanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Békés Csaba DSc, egyetemi tanárhu_HU
Scope
dc.format.page
202hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.106
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2760870
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=874934
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Hungarianhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Japanesehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
diplomatic relationshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Új-és jelenkori egyetemes történelemhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Two decades of Hungarian–Japanese diplomatic relations: 1944–1964hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-10-21
Keywords
dc.subject.hu
japánhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
diplomáciahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Balogh András DSc, egyetemi tanárhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015-11-10
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-12-18
date of submission
dc.date.presented
2014-06-02


Files in this item


A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok két évtizede: 1944-1964

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok két évtizede: 1944-1964

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok két évtizede: 1944-1964

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok két évtizede: 1944-1964
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record