A tétel áttekintő adatai

Témavezető
dc.contributor.advisor
Sonkoly, Gábor
Szerző
dc.contributor.author
Nagy, Bálint Márton 
Elérhetőség dátuma
dc.date.accessioned
2015-11-10T14:06:01Z
Rendelkezésre állás dátuma
dc.date.available
2015-11-10T14:06:01Z
Kiadás
dc.date.issued
2015-11-10
Uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/22274
Nyelv
dc.language
magyarhu_HU
Cím
dc.title
A marketing magyarországi intézményesülésének történetehu_HU
Jogok
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Dr. Varga Zsuzsa CSc., egyetemi docenshu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Dr. Czoch Gábor CSc., egyetemi docenshu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Dr. Papp-Váry Árpád PhDhu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Dr. Cieger András PhDhu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Dr. Ságvári Bence PhD tud. segédmunkatárs MTAhu_HU
Hivatalos bíráló (tudományos cím, fokozat)
dc.description.reviewer
Dr. Klement Judit PhD egyetemi adj.hu_HU
Hivatalos bíráló (tudományos cím, fokozat)
dc.description.reviewer
Dr. Törőcsik Mária CSc.,egyetemi tanárhu_HU
Terjedelem
dc.format.page
460hu_HU
Doi azonosító
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.103
Mtmt azonosító
dc.identifier.mtmt
2967559
Opac azonosító
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=875616
Nyelv
dc.language.other
angolhu_HU
Nyelv
dc.language.other
magyarhu_HU
Tudományterület + Tudományág
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Kulcsszó angolul
dc.subject.en
Marketinghu_HU
Kulcsszó angolul
dc.subject.en
Hungaryhu_HU
Doktori iskolák/programok
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Európai historiográfia és társadalomtudományhu_HU
Cím más nyelven
dc.title.translated
THE HISTORY OF INSTITUTIONALIZATION OF MARKETING IN HUNGARYhu_HU
Besorolás
dc.type.genre
phdhu_HU
Jelleg
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Szerző szervezeti egysége
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Védés napja
dc.date.defended
2014-09-09
Kulcsszó
dc.subject.hu
marketinghu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Bíráló bizottság elnöke (tudományos cím, fokozat)
dc.description.compres
Dr. Granasztói György DSc., professor emeritushu_HU
Határozat kelte
dc.date.decreedate
2014-12-18
Benyújtás napja
dc.date.presented
2014-05-08


A tételhez tartozó fájlok

A marketing magyarországi intézményesülésének története
A marketing magyarországi intézményesülésének története
A marketing magyarországi intézményesülésének története
A marketing magyarországi intézményesülésének története
 

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

A tétel áttekintő adatai