Files in this item


Előcsarnok, az oszlopsor a főbejárat jobb sarkából nézve