Files in this item


Előcsarnok, az oszlopsor az aula bejárati jobb sarkából nézve