Files in this item


Előcsarnok, oszlopsor a díszlépcsővel