Files in this item


Előcsarnok, a főlépcső előtti, második oszlopköz jobbra