Files in this item


Előcsarnok, a kölcsönző bejárati ajtó melletti traktus boltozatának repedése