Files in this item


Előcsarnok,  a kölcsönző bejárati ajtó melletti traktus boltozatának repedése az oszlopok felől nézve