Files in this item


Előcsarnok feljáró főlépcső előtti második oszlopköz balra