Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Boda Gáborné Köntös, Nelli 
Author
dc.contributor.author
Kálóczi, Katalin 
Author
dc.contributor.author
Székelyné Török, Tünde 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-27T08:02:47Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-27T08:02:47Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20803
Abstract
dc.description.abstract
Az előadók azt vizsgálták, hogy a könyvtárakban megvalósuló szakmai feladatok és ezen belül elsősorban a formai feltárás milyen összefüggésben áll a menedzsment, a vezetés eszközeivel, módszereivel, valamint a könyvtári tevékenységet átható minőségirányítási rendszerrel, szemlélettel. A minőség folyamatszemléletű megközelítésének alapelve, hogy a szervezet működésének a hatékonysága és sikere az intézményen belüli folyamatok eredményeként alakul ki. A könyvtári folyamatok rendszerében központi szerepet tölt be a dokumentumok feltárása, szoros összefüggésben áll a könyvtár valamennyi munkafolyamatával és szolgáltatásával. A katalógusok és a bennük foglalt rekordok minősége, megfelelősége alapjaiban határozzák meg a könyvtár szolgáltatásainak külső megítélését. A feltárás egységessége, szabványossága azonban csak akkor képzelhető el, ha a leírás elveit és a tevékenység megvalósítási módját rögzítő hazai szabályozások lépést tartanak a nemzetközi trendekkel, ha a különböző szintű előírások illeszkednek egymáshoz, ha nincsenek szabályozatlan területek, mint például a disszertációk és szakdolgozatok bibliográfiai leírása, melynek vonatkozó szabványát 2001-ben visszavonták és új szabályozás azóta sem született. Egységes, minden kiadványtípusra kiterjedő szabályozás hiányában a könyvtárak kénytelenek maguk elvégezni azt a munkát, amit a jogszabályok a nemzeti könyvtár feladatkörébe utalnak. A Bibliográfiai Szekció vendégei az előadás keretében az ELTE Egyetemi Könyvtárban összeállított katalogizálási segédletből láthattak egy részletet, melyet a könyvtár az országos előírások változásával párhuzamosan rendszeresen aktualizál annak érdekében, hogy az egyetem könyvtári hálózatában dolgozó valamennyi munkatárs naprakész és megbízható forrásként támaszkodhasson rá. Az előadók bemutatták, hogy milyen szervezeti keretben, környezetben valósul meg a szakmai munka az egyetem könyvtáraiban. Részletesen szóltak a könyvtári rendszer tagjainak sajátosságairól, különbözőségéről valamint a fenntartói, munkáltatói, szakmai felügyeleti hatáskörök és jogosultságok szétválasztásáról és megosztásáról. Az előadás rámutatott arra, hogy a széttagolt rendszerben az egységes szempontok szerinti, minőségi munka többleterőforrásokat igényel. Hangsúlyosan fogalmazódott meg, hogy az erőforrásokkal való gazdálkodás a vezetők felelőssége, ugyanakkor a társadalmi, jogi, szabályozási, és bármely más környezeti hiányosság esetében a felelős vezetők különböző szintje határozható meg.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
MKE Vándorgyűléshu_HU
Keywords
dc.subject
minőségirányításhu_HU
Keywords
dc.subject
formai feltáráshu_HU
Keywords
dc.subject
menedzsmenthu_HU
Title
dc.title
Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében - közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraibanhu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
E-Edition
dc.date.epub
2015-07-17
Note
dc.description.note
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése - Szolnok, 2015.07.16-18. „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” Bibliográfiai Szekció - Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása: hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő eszközeihezhu_HU
Scope
dc.format.page
41 diahu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Type
dc.type.type
előadáshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU


Files in this item

Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében - közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban
Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében - közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record