Files in this item

Vallásos társulatok Kassán a XVII-XVIII. században - Náboženské spoločenstvá v Košiciach v 17.-18. storoči