Files in this item

A történetírás két pólusa – a tagmondat szemantikájából kiindulva