Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Németh, Luca Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-24T10:49:43Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-24T10:49:43Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-284-528-9
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20751
Abstract
dc.description.abstract
Összefoglalva vizsgálatainkat, megállapíthatjuk, hogy a nők megszólításának ügye a Magyar Nyelvőr korai évfolyamaiban a folyóirat udvariasságkoncepciójának részeként jelenik meg, annak legfontosabb komponensei (az idegenszerűségek hangsúlyozása, rang- és címkórság, a „fővárosi” nyelvhasználat stigmatizálása, a „romlatlan népnyelv” idealizálása, normativitás) határozzák meg a nők megszólítását érintő nyelvhasználati kérdések tárgyalását is. Ezek nem határolhatók el egymástól élesen: egy-egy szövegben általában több gondolati elem együttes hatása fedezhető fel. Történeti szociopragmatikai megközelítésű elemzésünk rámutatott a megszólítások és a társadalmi viszonyrendszer alakulásának kölcsönhatására is a megszólítások leértékelődése kapcsán, amely jelenségre gyakran reflektálnak a Nyelvőr szerzői a nők megszólítási lehetőségei kapcsán. A fenti megállapítások továbbá egy, a vizsgált kérdést a korszak egyéb forrásaiban (például illemtankönyvek, levelek) tanulmányozó kutatás kiindulópontjaként is szolgálhatnak.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nők megszólításának kérdése a Magyar Nyelvőr korai évfolyamaibanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The question of terms of address for women in early volumes of Magyar Nyelvőr The present study examines the question of terms of address for women in the early volumes of a Hungarian linguistic journal entitled Magyar Nyelvőr. The corpus of the analysis is part of an expansive corpus in which the author examined the conception of politeness of the journal in the period of dualism (1872–1919) from a historical sociopragmatical point of view. In this study the author first discusses the conception of politeness appears in the etiquette books of the examined period, then presents the social and linguistic ideological background of the Magyar Nyelvőr, and finally characterizes the texts referring to the terms of address for women. It can be ascertained that the main components of the journal’s conception of politeness (e.g. foreignism in the polite usage of language, approach to society) defines the question of forms of address for women.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Drávucz Fanni; Haindrich Helga Anna; Horváth Krisztinahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 9hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
27hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
13hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2013-10-03
End Meeting
dc.date.confenddate
2013-10-04
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történeti szociopragmatikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történeti udvariassághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
megszólításokhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A nők megszólításának kérdése a Magyar Nyelvőr korai évfolyamaiban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record