Files in this item


Bánffy Dezső miniszterelnök és Khuen-Héderváry Károly horvát bán „párviadala”