Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ludányi, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-20T07:33:10Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-20T07:33:10Z
Release
dc.date.issued
2009
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20635
Abstract
dc.description.abstract
Megállapíthatjuk, hogy az idegen szavak helyesírása az orvosi nyelvben – annak ellenére, hogy viszonylag szabályozott területről van szó – még mindig nem egységes. A szövegtípusok szerinti rendező elv nem valósul meg teljes mértékben, mivel az orvos közönségnek szóló szövegeknek csak egy része ragaszkodik a latinos írásmódhoz, másik részük kifejezetten a fonetikus helyesírást részesíti előnyben. Különösen igaz ez a folyó- iratokra, amelyeknek egy része feltűnően sok helyesírási hibát tartalmaz: az önkényes fonetikus átírás mellett igen gyakoriak a kevert írásmódú szavak. Érdekesség, hogy ez főleg a szakembereknek szánt folyóiratokra jellemző; a laikusoknak szóló ismeretterjesztő folyóiratok helyesírásihibamennyisége ehhez képest elenyésző. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy ezek a szövegek eleve kevesebb idegen szót tartalmaznak (inkább a magyar megfelelővel helyettesítik), így a hibázás esélye jóval kisebb. A helyesírási bizonytalanság oka ebben az esetben a szabályok nem megfelelő ismeretében keresendő. Valószínűsíthető, hogy az orvosok csekély hányada ismeri csupán a helyesírási szótárt, éppen ezért célszerű lenne valamilyen módon felhívni rá a figyelmet – ez azonban már korántsem nyelvészeti kérdés.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az idegenes és a magyaros helyesírás kérdése a magyar orvosi nyelvbenhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Summary The medical ortography of Hungarian The medical terminology contains a lot of strange words, compounds, abbreviations and acronyms that raises several orthographic questions. Medical texts contain lots of spelling mistakes. One of the reasons is the imperfect knowledge of orthographic rules, the other reason is that the Hungarian medical orthography is still in some ways unregulated for all that we have had a medical orthographic dictionary since 1992. The molecular biology has been the part of the medical science for about 10 years which involves a lot of changes in the vocabulary and also in the orthography. This paper focuses on the orthographical problems of the Greek– Latin and English terms. Keywords: terminology, Greek–Latin orthography, Hungarian orthography, English words, suffixion of strange words, compounds with strange words.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kuna Ágnes; Veszelszki Ágneshu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 3hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
180hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
162hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2007-04-25
End Meeting
dc.date.confenddate
2007-04-26
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Magyar Nyelvtudományi Társasághu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2009hu_HU


Files in this item

Az idegenes és a magyaros helyesírás kérdése a magyar orvosi nyelvben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record