Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Valki, László
Author
dc.contributor.author
Kajtár, Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-30T12:17:11Z
Release
dc.date.issued
2015-07-30
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20616
Abstract
dc.description.abstract
A disszertáció könyv formában megjelent a következő adatokkal: Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. ISBN: 9789633122266
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogbanhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dunay Pál egyetemi adjunktus, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Kovács Péter egyetemi tanár, PhDhu_HU
Note
dc.description.note
A disszertáció könyv formában megjelent: Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. Budapest: Eötvös Kiadó, 2015. ISBN 9789633122266
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Hoffmann Tamás egyetemi adjunktus, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Sulyok Gábor habil. egyetemi docens, PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
466hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.073
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2924076
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=866656
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Bush Doctrinehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
terrorismhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
self-defencehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
state responsibilityhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-05-05
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Bush-doktrínahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
terrorizmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
önvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
államfelelősséghu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Fleck Zoltán egyetemi tanár, PhDhu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1./2014.06.12.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-06-12
date of submission
dc.date.presented
2014-02


Files in this item

A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban
A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban

A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban

A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record