Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Vékás, Lajos
Author
dc.contributor.author
Tőkey, Balázs Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-28T11:49:24Z
Release
dc.date.issued
2015-07-28
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20615
Abstract
dc.description.abstract
A disszertáció könyv formában megjelent az alábbi adatokkal: Tőkey Balázs: Az egészségbiztosítási szerződés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. ISBN: 9789633122211
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az egészségbiztosítási szerződéshu_HU
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Leszkoven László egyetemi docens, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szegedi András egyetemi docens, PhDhu_HU
Note
dc.description.note
A disszertáció megjelent nyomtatásban az alábbi adatokkal: Tőkey Balázs: Az egészségbiztosítási szerződés. Budapest: Eötvös Kiadó, 2015. ISBN 9789633122211
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Lábady Tamás egyetemi tanár, CSchu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Takáts Péter címzetes egyetemi tanár, PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
343hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.074
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2923217
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000866649
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-06-30
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Földi András egyetemi tanár, az MTA doktorahu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-09-18
date of submission
dc.date.presented
2014-01


Files in this item

Az egészségbiztosítási szerződés
Az egészségbiztosítási szerződés

Az egészségbiztosítási szerződés

Az egészségbiztosítási szerződés

Az egészségbiztosítási szerződés
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record