Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gali, Ádám
Author
dc.contributor.author
Szász, Krisztián 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-10-19T12:50:07Z
Availability Date
dc.date.available
2015-10-19T12:50:07Z
Release
dc.date.issued
2015-10-19
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20550
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításávalhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Version
dc.description.version
beküldött változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
119hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.026
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2958338
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=876599
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Fizikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
density functional theory
Keyword English
dc.subject.en
hyperfine tensor
Keyword English
dc.subject.en
point defect
Keyword English
dc.subject.en
silicon carbide
Keyword English
dc.subject.en
electron paramagnetic resonance
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Fizika D. I./Anyagtudomány és szilárdtestfizikahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézethu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015-06-01
Keywords
dc.subject.hu
sűrűségfunkcionál-elmélet
Keywords
dc.subject.hu
hiperfinom tenzor
Keywords
dc.subject.hu
ponthiba
Keywords
dc.subject.hu
szilícium-karbid
Keywords
dc.subject.hu
elektron paramágneses rezonancia
Type
dc.type.type
Doktori értekezéshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015-10-19
Resolution dated
dc.date.decreedate
2015-10-01
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával
Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával
Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record