Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Pálfy, József
Author
dc.contributor.author
Müller, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-06-29T12:18:19Z
Availability Date
dc.date.available
2015-06-29T12:18:19Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20501
Abstract
dc.description.abstract
A kora-jurában a toarci korszakban jelentős környezeti változások hatottak az óceán-atmoszféra rendszerre, amelyek kiterjedt paleoóceanográfiai jelenséghez, óceáni anoxikus eseményhez vezettek. Ez a jelenség legjobban a globális szénkörforgásban jelentkező anomáliában mutatkozik meg, de más biogeokémiai rendszerekben is kimutatható hatása. A toarci óceáni anoxikus eseményt legjobban a fő időszaka alatt jelentkező, a szénizotóp rendszerben tapasztalható negatív eltolódással lehet jellemezni, amely nagy mennyiségű izotóposan könnyű szenet feltételez beinjektálódni a globális rendszerekbe. Ez a negatív és az ezt megelőző pozitív anomáliák felhasználhatóak kemosztratigráfiai korrelációkra is. Az általunk vizsgált mecseki és gerecsei szelvényekben nagy felbontású szénizotóp adatokat állítottunk fel, hogy a jelenséget vizsgálhassuk. A mecseki alsó-jura rétegsorban vastag hemipelágikus képződményeket találunk, amely sorozatba az alsó-toarciban közbetelepül 12,6 m vastag szervesanyagban gazdag feketepala. Ezzel szemben a gerecsében pelágikus karbonátok képviselik ezt az időszakot, amelyekben az toarci óceáni anoxikus eseménnyel egyidőben keményfelszínek, üledékhézagok és a Tölgyháti-kőfejtőben kondenzált agyagréteg jelenik meg. A vizsgált szelvények adatiból nagyfelbontású szénizotóp görbéket állítottunk fel. A Réka-völgyi szelvényben kimutattuk a negatív anomáliát és fel véltük fedezni a kemosztratigráfiailag más európai szelvényekkel is korrelálható szinteket. Ezt ugyanúgy megtettük a gerecsei szelvények esetén, szintén nagyfelbontású adatokkal dolgozva. A Tölgyháti és gerecsei szelvényeken, következtetéseket vontunk le a toarci óceáni anoxikus esemény idején a területek zajló üledékképződési és környezeti folyamatokról, Tölgyháton úgyszintén kimutattuk a negatív anomáliát, de e mellett a gerecsei szelvényekben az eseményt lezáró pozitív anomália is kimutatható volt. Szénizotópos korreláció segítségével más európai szelvényeken végzett ciklussztratigráfiai adatokra támaszkodva megbecsültük a gerecsei szelvényekben tapasztalt unkonformitás időtartamát és a kondenzált rétegek ülepedési idejét. Továbbá a Réka-völgyben következtetéseket és összefüggéseket állapítottunk meg az esemény idején lezajló környezeti változásokról a korábbi, a szelvényen végzett tanulmányok és saját adataink alapján.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A toarci (kora-Jura) óceáni anoxikus esemény vizsgálata a Mecsekben és a Gerecsébenhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the Early Toarcian (~183 Ma) major global environmental changes took place in the ocean-atmosphere system, including the much studied and widely discussed Toarcian Oceanic Anoxic Event (T-OAE). The interrelated events are characterized by strong perturbations of the carbon cycle and other biogeochemical systems. A hallmark of the T-OAE is a major negative carbon isotope excursion (CIE), reflecting the injection of large amount of isotopically light carbon into the ocean-atmosphere system. This negative δ13C spike and a subsequent broad positive anomaly are key signals for chemostratigraphical correlation. We obtained new, high-resolution carbon isotope data from three localities from two different tectonic units in Hungary, representing two different types of depositional environment. In the Réka Valley section of the Mecsek Mts., a thick siliciclastic Lower Jurassic succession of hemipelagic sediments is interrupted by 12,6 m of organic-rich black shales in the Lower Toarcian. By contrast, pelagic carbonates dominate the Lower Jurassic in the Gerecse Mts. However, the T-OAE is also reflected by a major change in sedimentation here in both the Tölgyhát quarry and Kisgerecse quarry sections, where a manganiferous hardground on top of the reddish pelagic limestone is overlain by 30 cm of gray and brown clay, followed by nodular marlstone in the Tölgyhát quarry. We obtained high-resolution δ13Corg and carbonate content data from the Réka Valley section (Mecsek Mts.) and δ13Ccarb and δ18Ocarb data from both the Tölgyhát and Kisgerecse quarry sections (Gerecse Mts.), where redox-sensitive trace element concentrations, Mn and carbonate content were also analysed. The δ13Corg record from the Réka Valley section is characterized by very negative values (averaging -32 ‰), with apparently cyclic changes. This pattern may hint to astronomical control, but the similarly high-resolution carbonate content data appear only weakly cyclic. In the δ13Ccarb curve from the Tölgyhát quarry a pronounced positive excursion is preceded by a sharp negative excursion of -6 ‰, the latter is restricted to the gray and brownish clay. On the other hand, in the Kisgerecse section only the positive excursion is detected and the unconformity at the base of the nodular marlstone represent a hiatus precluding the preservation of the negatic CIE. Comparison with detailed cyclostratigraphies and the Early Toarcian carbon curve from other sections (e.g. Peniche, Yorkshire), the duration of this gap can be estimated. In the Gerecse Mts., both the hiatus and the presence of the thin clay interval interbedded into pelagic carbonates suggests a crisis in local carbonate productivity during the CIE which might can be related to ocean acidification coincident with the T-OAE. Our high-resolution CaCO3 data show high and stable values in the section prior to the T-OAE, followed by a stepwise drop to very low values (>5 wt%) during the negative CIE. A similar trend occurs in the manganese content. Relatively high values immediately before the CIE can be interpreted to represent prevailing suboxic conditions during the early diagenesis of carbonates. The new high resolution isotope data allow chemostratigraphic correlation among the studied sections, as well as with other European Toarcian successions (e.g. Peniche, Yorkshire, Dotternhausen and Valdorbia). The switch to organic-rich sedimentation in the siliciclastic northwestern Tethyan shelf (Mecsek) was coeval with a temporary carbonate shutdown in the pelagic southwestern Tethyan region (Gerecse), both forced by the environmental and biotic events related to the T-OAE.hu_HU
Scope
dc.format.page
71hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológus MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gerecsehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Mecsekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
toarci korszakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
anoxikus eseményhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológushu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)hu_HU


Files in this item

A toarci (kora-Jura) óceáni anoxikus esemény vizsgálata a Mecsekben és a Gerecsében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record