A tétel áttekintő adatai

Témavezető
dc.contributor.advisor
Palotai, Márton
Szerző
dc.contributor.author
Markos, Gábor 
Elérhetőség dátuma
dc.date.accessioned
2015-06-29T12:19:20Z
Rendelkezésre állás dátuma
dc.date.available
2015-06-29T12:19:20Z
Kiadás
dc.date.issued
2013
Uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20499
Kivonat
dc.description.abstract
Dolgozatomban egy a Gerecséről készült földtani térmodell megalkotására vállalkoztam. Ennek keretein belül a vizsgált terület háromdimenziós modelljét készítettem el. Az alapadatokat a Fodor et al. által feltérképezett gerecsei terület adatsora szolgáltatta. A térmodellt az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék által rendelkezésemre bocsátott, a Midland Valley cég által kiadott Move2011.1-2013.1-es verziószámú programjával készítettem el az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén. A földtani rétegsorok megszerkesztéséhez a fúrási adatok mellett a témával kapcsolatos publikációkat használtam fel. Azokon a területeken, ahol semmilyen ilyen jellegű adat nem állt a rendelkezésemre a szomszédos vetőblokkokat jellemző adatokat használtam. A vizsgált terület adatsorát leválogattam és kiszűrtem azon adatokat, melyek az általam használt térinformatikai szoftver számára hasznosnak bizonyultak. A digitális adathalmazban megjelentetett, felszínen lefutó vetőrendszert háromdimenziós formába alakítottam, azokból vetőblokkokat hoztam létre (37. ábra). A térmodell megalkotásakor a fúrási adatsorok, illetve a digitális észlelési térképen jelölt, a területen megtalálható összes felszíni képződmény lefutása alapján, valamint egy-egy vetőblokkban feltüntetett dőlésadatok alapján képződményfelszínekkel (felületekkel – horizontokkal) töltöttem fel a modellt. A szerkesztési feladat során egy digitális térképet, illetve 564 db fúrás adatsorát, valamint a vizsgált területtel kapcsolatos publikációkat dolgoztam fel. Ezen adathalmazból egy digitális modellt alkottam, melyből mélységkontúros térképeket, földtani szelvényeket és fedetlen földtani térképet készítettem. A kapott fedetlen térképet az észlelési térképpel összehasonlítottam. A térmodellből három darab szelvényt készítettem, melyek a képződmények a szoftver által kirajzolt, felszín alatti összletek lefutását prezentálják. Ezeket munkám során vetősíkok mentén visszaállítottam (balanszíroztam) is. A vizsgált területről négy darab – triász, jura, kréta és kainozoos korú – mélységkontúros térképet hoztam létre. Ezekkel a különálló vetőblokkokban elhelyezkedő, de ugyanazon korú képződmények mélység szerinti elhelyezkedését kívántam bemutatni. A vizsgált területen megjelenő mezozoos és kainozoos képződményekről egyedi vastagságuk alapján vastagságtérképeket készítettem. Végül véleményt formáltam arról, hogy egy ilyen jellegű, térinformatikai módszerekkel készült földtani modell mennyire hasznosítható, illetve milyen mértékben hasonlítható össze egy bizonyos – jelen esetben a Gerecse északi részéről hagyományos módszerekkel készült földtani modellel, illetve térképpel.hu_HU
Nyelv
dc.language.iso
magyarhu_HU
Cím
dc.title
Földtani térmodell megalkotása és értékelése a Gerecse északi részénhu_HU
Kivonat angolul
dc.description.abstracteng
In this thesis I created a digital structural model of the Gerecse Hills. I constructed a 3 dimensional model on the basis of data provided by László Fodor et al. The model of the area was elaborated with Move software Ver. 2011.1. to 2013.1. The whole datafield was sorted and filtered according to the software’s necessities. The fault systemvisible on the surface was modulated to 3D form in the digital database. The outcomes of this process were fault blocks. I filled up the model with faces which are derived from drilling databases, observation maps and rolling data from fault blocks. One sort of the outcomes of the whole process are sections, which represent the sequences under the surface. Based on the examined area I effectuated 4 depth-contoured maps. With these visual aids my purpose was the description of depth of the isochronous formations that belong to separated fault blocks. At the end of the whole process I formed an opinion about the efficiency and comparability of this new technique. The contrasting’s basics – in this case – are the conventional maps and geological models.hu_HU
Terjedelem
dc.format.page
143hu_HU
Szerző szervezeti egysége
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
Őslénytan-földtan szakirányhu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
geológus osztatlan képzéshu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
Gerecsehu_HU
Kulcsszó
dc.subject.hu
földtani térmodellhu_HU
Típus
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Kiadás éve
dc.description.issuedate
2013hu_HU
A hallgató szakja, szakpárja, szakiránya
dc.description.course
geológushu_HU


A tételhez tartozó fájlok

Földtani térmodell megalkotása és értékelése a Gerecse északi részén
 

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

A tétel áttekintő adatai