Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szabó, Csaba
Consultant
dc.contributor.advisor
Patkó, Levente
Author
dc.contributor.author
Kovács, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-06-26T10:33:57Z
Availability Date
dc.date.available
2015-06-26T10:33:57Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20496
Abstract
dc.description.abstract
Diplomamunkám során a Bakony─balaton-felvidéki vulkáni terület eddig nem vizsgált mindszentkállai lelőhelyről származó felsőköpeny xenolitok petrográfiai, mikrotomográfiás és főelem-geokémiai vizsgálatát végeztem el. A vizsgált sorozat jellegzetessége, hogy kis klinopiroxén-tartalommal rendelkező kőzetek alkotják, tizennyolc vizsgált xenolitból tizenöt harzburgitos modális összetétellel jellemezhető. A xenolitok szövete alapján egy durvaszemcsés és egy ekvigranuláris sorozatot különítettem el. Az ekvigranuláris sorozat különlegessége, hogy két eltérő domén váltakozásából épül fel: benne nagyméretű olivinekből álló foltok, illetve kisebb szemcseméretű és ortopiroxénben gazdag, de olivint és klinopiroxént is tartalmazó domének váltakoznak. A mindszentkállai xenolitokon végzett röntgen- mikrotomográfiás vizsgálatok négy harzburgit belsejében mutattak ki durvaszemcsés dunit eret, amely az irodalmi analógiák alapján a falkőzetben áramló SiO2-gazdag olvadékokkal való reakcióra utal. Az ortopiroxén-gazdag xenolitok kis inkompatibilis főelem-tartalommal bírnak, geokémiai jellemvonásaik szupra-szubdukciós helyzetre utalnak. A sorozat különlegességeinek számító összetett xenolitokban megjelenő websterit és amfibol-flogopit erek szövetük és kémiai összetételük alapján a terület vonatkozásában jól ismert asztenoszférikus olvadékok jelenlétét is megerősítik. Diplomadolgozatom eredményei megerősítik, hogy a Bakony─balaton-felvidéki vulkáni terület alatti felsőköpeny-régió a posztextenziós asztenoszférikus olvadékok megjelenése előtt szupra-szubdukciós helyzetben volt.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kettős metaszomatikus folyamatok nyomon követése a Mindszentkálla alatti felsőköpenybenhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The petrographic, X-ray microtomographic and major element geochemical study of upper mantle xenoliths from Mindszentkálla, one of the least studied xenolith-bearing alkali basalt location of the Bakony-Balaton Highland volcanic field, is presented here, in my Master’s Thesis. The low clinopyroxene content is characteristic for the xenolith suit. Fifteen of eighteen xenoliths studied here have harzburgitic modal composition. Based on the petrography of the xenoliths, two series were distinguished. One is characterized by coarse grained texture, the other by equigranular texture. Peridotite xenoliths of the equigranular series are characterized by alternating of lithologically and texturally different domains. One of the domains is characterized by coarse grained olivine, the other consist of dominantly orthopyroxene, in addition to olivine and clinopyroxene, with a smaller grain size than those observed in the first domain. X-ray microtomography of the samples showed coarse grained dunite veins in the harzburgitic wall-rock in case of four samples. This was interpreted as the result of reactions between silica rich melts and the wall-rock, based on published analogies. The orthopyroxene- rich mantle xenoliths have low basaltic major element content, which is characteristic in the supra-subduction environment. The presence of composite xenoliths in the sample suit is highly important. The occurrence and textural and geochemical characteristics of websterite and amphibole-phlogopite veins in these composite xenoliths suggest the presence of asthenospheric melts, which was already recognized in literature for this area. The results of this Master’s Thesis study confirm that the upper mantle region of the Bakony-Balaton Highland volcanic field was in a supra-subduction environment prior to the appearance of postextensional asthenospheric melts, which sampled the lithospheric mantle beneath the region.hu_HU
Scope
dc.format.page
84hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológus MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Mindszentkállahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Bakonyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Balaton-felvidékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
xenolitokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
petrográfiai vizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mikrotomográfiás vizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
főelem-geokémiai vizsgálathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Author institution
dc.contributor.department
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológushu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)hu_HU
Specialization
dc.description.courseShort
geológus


Files in this item

Kettős metaszomatikus folyamatok nyomon követése a Mindszentkálla alatti felsőköpenyben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record