Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Ősi, Attila
Author
dc.contributor.author
Hajdu, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-06-26T08:33:53Z
Availability Date
dc.date.available
2015-06-26T08:33:53Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20490
Abstract
dc.description.abstract
A borostyánok a legjobb ősmaradvány-megőrző közegek közé tartoznak, számtalan élőlénycsoport fosszilis képviselőit csak ezekből a kövekből ismerjük. Fosszilis gyantát már a karbon korból is ismerünk, tömegessé azonban csak jóval később, a kréta folyamán váltak, több tucat lelőhelyet ismerünk szerte a világban. Lassan másfél évszázada, hogy felfedezték hazánk területén az első kréta korú borostyánokat, ám a szakma a létezésén kívül eddig nem sokat tud ott az ajkaitokról. Dolgozatom célja az volt, hogy ennek az egyedülálló fosszilis gyantának a zárványait megvizsgáljam és dokumentáljam, és a benne található rovarzárványok közül a kétszárnyúakat a lehetőségekhez mérten minél pontosabban meghatározzam. Összesen 62 rovart tudtam a Diptera rendbe besorolni (a leletanyagban még pókok, hártyásszárnyúak, bogarak és növényi maradványok találhatóak), melyek 4 különböző családba tar toznak (Ceratopogonidae, Mycetobiidae, Phoridae, Dolichopodidae). A vizsgált rovarok mérete nem haladta meg a 2,5 mm-t, illetve a borostyánszemcsék optikai tulajdonságai néha nagyon rosszak (nagyon sötét szín, sok repedés), így a pusztán mikroszkóppal történő vizsgálat ennél pontosabb határozást sokszor nem tesz lehetővé. Két példány esetében mégis sikerült genus szintig határozni, ezek a törpeszúnyogok (Ceratopogonidae) közé tartozó Leptoconops genus képviselői. Ennek a csoportnak volt már ajkaitból leírt faja, a Leptoconops clava , azonban a most vizsgált példányok nem azonosak vele. A meghatározott csoportok jól illeszkednek a többi kréta időszaki borostyán leletegyüttesből ismert kétszárnyú faunába. A Mycetobiidae család jelenléte azonban kivételesen fontos, mivel a most meghatározott példányok a legidősebb, és egyben az első kréta időszaki leletei a csoportnak. A meghatározott csoportok környezeti igényei megfelelnek az Ajkai Kőszén Formáció képződési környezetének (mocsaras–állóvizes, dús vegetációjú környezet), valamint a Leptoconops genus jelenléte utalhat a közeli tengerparti környezetre . Mivel több példány is kitűnő állapotban van, a jövőbeli kutatási tervek között szerepel, hogy jobb képalkotó módszerek (mikro-CT, szinkrotron) segítségével még árnyaltabb képet kapjunk a hazai kréta rovarfauna egykori összetételéről, akár új fajok leírásával is. Fontos lenne újra megtalálni az Ajkai Kőszén Formáció borostyántartalmú rétegeinek felszíni kibukkanását is, hogy a további kutatásokhoz új leletanyagot nyerhessünk.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A késő-Kréta ajkai kőszénformáció borostyánjai és kétszárnyú (insecta: Diptera) faunájahu_HU
Scope
dc.format.page
56hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológus MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földtan-őslénytan szakirányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Dipterahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Ajkai Kőszén Formációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Kétszárnyúak rendjehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ősmaradványokhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológushu_HU
Student's identifier
dc.identifier.neptunid
EJM293


Files in this item

A késő-Kréta ajkai kőszénformáció borostyánjai és kétszárnyú (insecta: Diptera) faunája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record