Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Haas, János
Author
dc.contributor.author
Gálik, Zsuzsanna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-06-25T09:07:20Z
Availability Date
dc.date.available
2015-06-25T09:07:20Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20488
Abstract
dc.description.abstract
A Pilis hegység nyugati részén található Cserepes-völgyben és a Háromszázgarádicson természetes feltárásokban vizsgáltam egy felső-triász korú intraplatform medence rétegsorát. Dolgozatom célja a területen folytatott korábbi kutatások minél részletesebb mikrofácies elemzésekkel való kiegészítése, ezáltal e területek pontosabb elhelyezése a Feketehegyi Mészkő általános üledékképződési modelljébe, továbbá e modell pontosabbá tétele volt. A cserepes-völgyi terepbejárások alkalmával a törésekkel és tektonikus breccsákkal szabdalt feltárásokban kijelöltem a legteljesebb rétegsorokat feltáró szelvényeket, melyekből makro-és mikrofácies vizsgálatokhoz szükséges kőzetmintákat vettem. A Háromszázgarádics meredek sziklafala pedig lehetőséget biztosított a lejtő környezetet képviselő mészkő rétegek csuszamlásos és szinszediment üledékes deformációinak geometriája, valamint a kőzetet ért utólagos diagenetikus hatások megfigyelésére. A Cserepes-völgyben gyűjtött minták vékonycsiszolatainak mikrofácies elemzése alapján három féle mikrofácies-típust különítettem el: litoklasztos-bioklasztos rudstone, bioklasztos-litoklasztos packstone és bioklasztos wackestone típusokat. Az üledékképződési környezet rekonstruálása a vékonycsiszolatok szöveti bélyegei és a szemcsék megfigyelése alapján történt. A mikrofácies típusok arra utalnak, hogy az egykori környezet a kis hajlásszögű lejtő alsó része, illetve a medence lehetett. Vizsgálataim eredményeit a Dunántúli-középhegységi egység hasonló korú és környezetben képződött fácieseivel és üledékképződési modelljével hasonlítottam össze.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Felső-triász medencefáciesű karbonátos kőzetek vizsgálata a Pilis-hegységbenhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
This study deals with two outcrops of the Feketehegy Formation in the western part of the Pilis mountains. The previous studies were permormed mostly on the outcrops of the Fekete Hill. My goal was to investigate the slope and basin facies in the Cserepes Valley and at the cliffs of Háromszázgarádics using the methods of the macroscopic and microscopic facies analysis. Three microfacies types were distinguished: litoclastic-bioclastic rudstone, bioclastic-litoclastic packstone and bioclastic wackestone. Considering the general sedimentation model of the Feketehegy Limestone, these microfacies types represent the depositional environments of the lower part of a low angle slope and a relatively deep basin. I compared these results with the results of previous studies of the Feketehegy Limestone, and several Upper Triassic intraplatform basin facies in the Transdanubian Range.hu_HU
Scope
dc.format.page
64hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológus MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Pilis-hegységhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Cserepes-völgyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Háromszázgarádicshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
üledékképződéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mikrofácies elemzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földtan-őslénytan szakirányhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológushu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)hu_HU


Files in this item

Felső-triász medencefáciesű karbonátos kőzetek vizsgálata a Pilis-hegységben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record