A tételhez tartozó fájlok

Papa archidiacono Nitriensi, et Scholastico Albensi mandat, ut non obstante absentia episcopi Jauriensis, in causa monasterii S. Martini contra hospitalarios procedant