A tételhez tartozó fájlok

Declaratio contra Dyonisium Bánffy ab ordin. Transylv. data. Az erdélyi rendek Bánfi Dienes ellen való declaratio-ja. Elösorolja Bánfi ellen a vádak hosszú lajstromát "magunk közül kirugaszkodott Bánfi Dienes akarván mindnyájunknak nyakára ülni, aki egyedül kivánt uralkodni minden törvényeken, uralkodott is eddig" stb. "Datum in congregatione nostra die 17 m. nov. 1674."